ÅPNINGSTIDER

MANDAG - FREDAG 09:00 - 17:30 LØRDAG 10:00 - 16:00

SØNDAG 12:30 - 15:30 

KONTAKT OSS

ADRESSER

OSLO - LONDON - BARCELONA - NEW YORK - SEATTLE - TORONTO - DUBAI - MELBOURNE - SINGAPORE - NEW DELHI - 

regus-logo-new.png
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube

©2018-2019 by L&F CG

Tjenester - Markedsføring & Salg

L&F CG arbeider med selskaper i eiendom. Vi gjør undersøkelser sammen ulike forskningsinstitusjoner for å finne ut "hvor" bransjen skal. Så lager vi/utvikler vi workshoper sammen med våre fagpartnere som løser utfordringene og sørger for at våre klienter er godt forberedt på behovene som kommer. Vi tilbyr alltid tjenestene våre der de er mest etterspurt, men vi tilbyr de alltid i Norge først (BETA.) Så om dere vil ligge helt i front av markedet, ikke bare lokalt, så er det vel verdt å ta en titt på hva vi tilbyr.

MARKEDSFØRING & SALG

Selger du nok? Møter du budsjettene dine? Har du funnet din plass I markedet? Når du de klientene du vil ha?  Vi kan hjelpe deg å nå alle dine markedsføring og salgsmål . Våre tjenester og modeller vil sørge for at du og ditt selskap er på toppen av næringskjeden og at dere har optimale vilkår for vekst.

ØKONOMI & FINANS

Har du tilgang på den kapitalen du trenger? Har du de investorene du ønsker? Vet du hvordan du optimaliserer og tydeliggjør din verdi? Vet du hvordan du går frem for  få bedre finansiering? Våre tjenester og modeller vil sørge for at du og ditt selskap er på toppen av næringskjeden og at dere har optimale vilkår for vekst.

JURIDISK TILRETTELEGGING

Er avtalene dine tilpasset en due diligence? Er avtalene dine tilpasset et oppkjøp? Er avtalene dine tilpasset en delt enterprise? Er avtalene dine tilrettelagt for et oppkjøp? Vi kan hjelpe deg med alt dette og mye mer. Se våre ulike tjenester og ta gjerne kontakt

ORGANISASJONSUTVIKLING & DESIGN

Er selskapet ditt organisert for vekst? Er selskapet ditt tilrettelagt for investorer? Er selskapet ditt bygd for tjenesteutvikling? Er selskapet ditt klart for å angripe nye markeder? Vi kan nemlig hjelpe deg med det, slik at du er klar for alt det overstående og virkelig kan få veksten inn i fremtiden

DIGITALISERING OG PROPTECH

Har du automatisert alt du kan og bør? Har du digitalisert det som kan digitaliseres? Har du kunnskapen du trenger om Prop-Tech? Vi kan hjelpe deg med å forstå hva som finnes av muligheter, hva du er best tilrettelagt for å ta i bruk og hvordan du kan implementere det hele for å bli best i klassen

DIVERESE TEMAER

Kan du eiendomsutvikling? Vet du hva som skal til for å alltid holde seg innenfor lovverket? Vet du hvilke "røde flag" du skal se etter i eiendomsprosjekter? Vi kan hjelpe deg med dette. Vi kan sørge for at du kan det du må kunne, at det hele blir implementert gjennom hele din organisasjon og at du etterhvert blir best i klassen på det du vil

En dynamisk tjeneste er av natur bygd som et hjul. Hjulet viser hvordan alle aktivitetene er avhengig av og påvirker hverandre samt hvordan de ulike fagområdene påvirkes av endringer i aktivitetene.
L&F CG sine tjenester er alltid helt konkrete løsninger på helt bestemte problemer/utfordringer. Det dynamiske hjulet er vår metode for å vise våre klienter hvordan små endringer en plass i organisasjonen, leder til endringer for alle fagområder. 

Når vi gjør en workshop er målsettingen alltid at klienten skal være i stand til å gjøre alle nødvendige aktiviteter i hjulet på egen hånd.

I våre workshoper må alle som skal gjøre de nye aktivitetene, de som blir påvirket av de nye aktivitetene samt de som tar beslutninger som påvirker de nye aktivitetene være tilstede.
Dynamikken i våre workshops er slik at vi kartlegger hva dere gjør før oppstart. Så handler workshopen om å forklare avviket mellom hva dere gjør og hva dere må gjøre. Deretter lager vi sammen en aktivitetsplan for alle delene av hjulet. 

Da skal dere som organisasjon være i stand til å løse de utfordringene dere stod ovenfor og dere skal bli bedre og bedre etterhvert som dere får bedre data og bedre rutiner. 


Vi har workshoper som håndterer alle konkrete utfordringer en eiendomsbedrift kan stå ovenfor. At noe ikke er listet her, betyr ikke at vi ikke har det. egen tekst og redigere meg. Det er lett.

L&F CG

BUSINESS DEVELOPMENT

Vi utvider kompetanse sirkelen og inkluderer enda flere av de som virkelig kan faget sitt, til glede for L&F CG, våre klienter, våre fagpartnere og alle andre interessegrupper

Vi har utviklet de tilliggende forretningsområdene slik at vi har en bedre informasjonstilgang fra de forretningsområde som naturlig faller utenfor tjenestene vi tilbyr. Det gjør også at deltakere i L&F CG i prinsippet kan handle alle tjenester de trenger og selge alle tjenestene de har, inne i systemet. Uten at det er hverken en oppfordring, plikt eller forventing overhodet.

people-2557399_1280.jpg

L&F Education

humanitarian-aid-939723_1280-2.jpg

L&F Empowerment

L&F Accelerator

nest-548087_1280.jpg

L&F Venture

graph-163509_1280.jpg
compass-2779371_1280.jpg

L&F Research & Development

audit-3209053_1280.jpg

L&F Business Loyalty

A fixed price service for real estate companies

L&F Exchange 

frog-2240764_1280.jpg

L&F Mad Hatter
Laboratories

mad-3128518_1280.png